Varhany pro Křtiny

Benefiční koncert Auris Brunensis - 10.10.2021

09. 10. 2021

Římskokatolická farnost Křtiny pořádá pro všechny zájemce o umění a duchovní hudbu třetí ze čtyř benefičních koncertů, který se uskuteční dne 10. října 2021 v 17:00 hodin v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.

Na koncertu vystoupí ženský komorní soubor Auris Brunensis z Brna, v jehož podání zazní písně známých světových i českých hudebních skladatelů.

Jak uvádí křtinský farní vikář Metoděj Ján Lajčák O.Praem., koncert se uskuteční v rámci projektu „Partnerská pouta Brno a Bratislava“ a hudebního cyklu „Křtinský hudební čtyřlístek“, kterého premiérový ročník organizuje Římskokatolická farnost Křtiny.

Výtěžek ze vstupného, které je dobrovolné, bude použit na opravu křtinských varhan, které jsou v současné době restaurovány varhanářskou firmou Attentus Qualitatis z Lomnice u Tišnova.