Varhany pro Křtiny

Benefiční koncert na podporu opravy varhan - 11. září 2021

25. 08. 2021

Římskokatolická farnost Křtiny chystá na září a říjen 2021 několik benefičních koncertů.

Cílem pořádání těchto benefičních koncertů je podpora projektu volné rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
"Chceme touto formou pozvat do Křtin další kostelové i nekostelové návštěvníky a zájemce o hudbu, kteří by zde mohli nejen duchovně ale i kulturně načerpat a odpočinout si u poslechu zajímavých hudebních děl světových skladatelů a interpretů klasické hudby," říká farní vikář Metoděj Ján Lajčák O.Praem.

Benefiční koncerty na podporu projektu volné rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách ponesou název "Křtinský hudební čtyřlístek." Dle vysvětlení farního vikáře Lajčáka čtyřlístek symbolizuje štěstí, po kterém člověk tak velice touží, ale také může symbolizovat, že do křtinského poutního kostela přichází mnoho poutníků a turistů ze všech světových stran. "Navíc, počet lupenů čtyřlístku také koresponduje s počtem koncertů, které chceme pravidelně organizovat na podzim v nejbližších čtyrech letech. A kdo ví, možná z toho vznikne i milá tradice, která se bude pořádat třeba i deset či dvacet let," uzavírá své zamyšlení nad pořádáním této kulturní akce farní vikář.

A co nabídne "Křtinský hudební čtyřlístek" návštěvníkům prvního benefičního koncertu?
"Prvním vystupujícím Křtinského hudebního čtyřlístku je světoznámý hobojista Vilém Veverka, který v křtinském kostele vystoupí společně s pardubickým komorním souborem Barocco sempre giovane dne 11. září 2021 v 17 hodin", říká Metoděj Ján Lajčák.
Na koncertu zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna a dalších skladatelů. 

Zájemci o vstupenky na tento koncert si je můžou rezervovat a zakoupit po nedělní mši svaté v zimní kapli farního kostela, anebo si je rezervovat prostřednictvím kontaktů, které jsou dostupné na farních stránkách. Cena vstupenky na tento koncert je 200 Kč.

"Výtěžek z koncertu bude použit na zmíněnou opravu křinských varhan, které by měly být uvedeny do provozu v létě roku 2023. Kdo by však chtěl přispět finančním darem na opravu tohoto díla, může navštívit také internetové stránky www.varhanyprokrtiny.cz, na kterých návštěvník nalezne prospěšné informace o křtinských varhanách a dozví se více o možnosti adoptovat si jednu či více z varhanních píšťal křtinských varhan. Adopce konkrétní píšťaly podle výše darovaného příspěvku a zvoleného balíčku také kromě získání znějící atrapy varhanní píšťaly nabídne mecenáši i další lákavé benefity, takže je jenom na vás, který balíček si zvolíte. A pokud byste si nevěděli vybrat, rádi vám s výběrem konkrétní píšťaly či balíčku poradíme," uzavírá farní vikář křtinské farnosti, premonstrát Metoděj Ján Lajčák.