Varhany pro Křtiny

Benefiční koncert u zvonohry - 28.9.2021

22. 09. 2021

Římskokatolická farnost Křtiny zve všechny zájemce o umění a duchovní hudbu na druhý ze čtyř benefičních koncertů, který se uskuteční dne 28. září 2021 v 17:00 hodin v ambitech křtinského kostela u zvonohry. Na koncertu vystoupí Vachův sbor moravských učitelek, v jehož podání zazní písně známých světových i českých hudebních skladatelů. Výtěžek ze vstupného, které je dobrovolné, bude použit na opravu křtinských varhan, které jsou v současné době restaurovány varhanářskou firmou Attentus Qualitatis z Lomnice u Tišnova. Více informací o koncertech a průběhu probíhající rekonstrukce křtinských varhan naleznete na stránkách www.varhanyprokrtiny.cz